เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
มุ่งพัฒนาบัณฑิต
ตอบสนองอุตสาหกรรมบริการ

รามคำแหงจับมือยักษ์ใหญ่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา สนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆกับผู้เชี่ยวชาญ หวังร่วมมือผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการ ทั้งการท่องเที่ยว การโรงแรม และโลจิสติกส์ให้กับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล

Read more<<