แบบแสดงความจำนง สนใจศึกษาติดต่อกับเรา(ไม่มีข้อผูกมัด)

หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต 
Download หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว(กยศ.102) www.ru.ac.th/scholarship

รามคำแหงจับมือยักษ์ใหญ่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา สนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆกับผู้เชี่ยวชาญ หวังร่วมมือผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการ ทั้งการท่องเที่ยว การโรงแรม และโลจิสติกส์ให้กับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล

Read more<<