ataköy escort
คณะธุรกิจการบริการ
 • Simple Photo 1

 • Simple Photo 2

 • Simple Photo 3

เรียนจบงานรออยู่..

เรียนจบ "โลจิสติกส์" ทำงานเกี่ยวกับ
ระดับปฏิบัติการ
ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง ระดับงานบริหาร
ระดับงานบริหาร
นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผน วัตถุดิบ การผลิตหรือการกระจายสินค้า นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ Logistics Analyst, Material Planner, Operations Analyst, Procurement Manager, Supply Chain Analyst, Business Process Analyst, Operations Manager
รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี(กรมเจ้าท่า) ทหาร กรมประมง กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางอากาศ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมสรรพสามิต บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
นำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ

เรียนจบ "การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ" ทำงานเกี่ยวกับ
1. ธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว
เช่น ไกด์หรือมัคคุเทศก์ ล่ามแปลภาษา พนักงานประสานงานทัวร์ พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว เจ้าหน้าที่ออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้า เป็นต้น
2. ธุรกิจการบริการและโรงแรม
เช่น ผู้จัดการโรงแรม พนักงานฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายจัดเลี้ยง เจ้าหน้าที่แผนกครัว/เครื่องดื่ม บาร์เทนเดอร์/เชฟ พนักงานบริการบนเรือสำราญ เจ้าหน้าที่ประสานงานและดูแลลูกค้า เป็นต้น
3. ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า
เช่น พนักงานบริษัทรับจัดอีเว้นท์ พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า พนักงานขายและการตลาด พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ
4. ธุรกิจสายการบิน
เช่น พนักงานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน(แอร์โฮสเตส/สจ๊วต) พนักงานสำรองตั๋วเครื่องบิน พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน
5. ​ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เช่น ผู้ประกอบการนำเที่ยวหรือไกด์ส่วนตัว ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว และอาชีพอื่นๆ ห้องพัก รีสอร์ท เกสท์เฮ้า โฮมเสตย์ ร้านอาหาร เชิงวัฒนธรรม เชิงท่องเที่ยว
6. สายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น เจ้าหน้าที่ประจำสถานฑูต เจ้าหน้าที่ประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจระหว่างประเทศ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น นักพัฒนาการท่องเที่ยว นักส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือนักวิชาการท่องเที่ยว เป็นต้น
about about

เกี่ยวกับเรา

บริการ

ข่าวสารนักศึกษา และข่าวประกาศทั่วไป

ตารางบรรยายภาค1/2562

โลจิสติกส์ >> ปี2 ปี3 ปี4
การท่องเที่ยว/บริการ >> ปี2 ปี3 ปี4
เทียบโอน

ลงทะเบียนภาค 2/2562

วันที่ 6 - 8 พ.ย. 2562
ซื้อดร๊าฟจำนวนเงิน 12,000บาท
สั่งจ่าย"มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

DOWNLOAD

กิจกรรม

 • All
 • กิจกรรมการศึกษา
 • ฝึกปฏิบัติงาน
 • อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
 • แนะแนว
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all